HÀM TÀI CHÍNH VÀ CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Bài viết tổng hợp các hàm Excel cải thiện về tài chính, cú pháp và bí quyết sử dụng các hàm tài thiết yếu thông dụng tuyệt nhất trong Excel. Bao gồm các hàm tài chính thường được sử dụng đế tính hiệu quả/khả năng sinh lời của các dự án chi tiêu như (NPV, IRR), các hàm tính giá chỉ trị lúc này và quý hiếm tương lai của dòng tiền (PV, FV) và những hàm Excel nâng cấp tính giá bán trị ưu đãi (DISC) và lãi vay (RATE).

Bạn đang xem: Các hàm tài chính trong excel và cách sử dụng

HÀMMÔ TẢ
Hàm DISCTính quý giá chiết khấu
Hàm FVTính giá chỉ trị dòng vốn trong tương lai
Hàm NPVTính giá chỉ trị hiện tại thuần của khoản đầu tư chi tiêu dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu
Hàm IRRTính tỷ suất tăng lãi nội bộ của mẫu tiền
Hàm PMTTính khoản tiền thanh toán giao dịch định kỳ một năm
Hàm PVTính cực hiếm hiện tại
Hàm RATETính lãi suất trên từng kỳ hạn

1/ Hàm DISC: Hàm tài chính dùng để làm tính quý giá chiết khấu

Cú pháp: DISC(settlement, maturity, pr, redemption, )

Settlement: Ngày thanh toán giao dịch chứng khoán. Ngày thanh toán giao dịch chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi thị trường chứng khoán được xuất bán cho người mua.Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.Pr: Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.Redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.Basis (optional): Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

2/ Hàm FV

Là một trong những hàm tài bao gồm thông dụng nhất, đo lường và thống kê giá trị sau này của một khoản đầu tư chi tiêu dựa bên trên một mức lãi suất vay cố định. Chúng ta có thể sử dụng FV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc giao dịch một lần duy nhất.

Cú pháp: FV(rate,nper,pmt,,)

Rate: Lãi suất theo kỳ hạn.Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán vào một niên kim.Pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ; khoản này ko đổi vào suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, pmt có chứa tiền gốc và lãi, tuy thế không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải chuyển vào đối số pv.Pv (optional): Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai. Nếu bỏ qua đối số pv, thì nó được giả định là 0 (không) và bạn phải đưa vào đối số pmt.Type (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn. Nếu đối số kiểu bị bỏ qua, thì nó được giả định là 0.

3/ Hàm NPV:

Đây là hàm tài thiết yếu thường được sử dụng trong đánh giá, thẩm định dự án công trình đầu tư, dùng để làm tính giá chỉ trị bây giờ thuần của khoản đầu tư chi tiêu dựa trên dòng tiền và lãi suất chiết khấu

Cú pháp: NPV(rate,value1,,…)

Rate: Lãi suất chiết khấu vào cả một kỳ.Value1, value2, …Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản thanh toán và thu nhập.

4/ Hàm IRR: Hàm tài chính dùng để làm tính tỷ suất đẻ lãi nội bộ của dòng tiền

Cú pháp: IRR(values, )

Values: Một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ.Guess: Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR.

5/ Hàm PMT: Hàm tài chính dùng để làm tính khoản tiền giao dịch thanh toán định kỳ một năm

Cú pháp: PMT(rate, nper, pv, , )

Rate: Lãi suất của khoản vay.Nper: Tổng số món thanh toán mang lại khoản vay.Pv: Giá trị hiện tại, hoặc tổng số tiền đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai; còn được gọi là nợ gốc.Fv: Giá trị tương lai xuất xắc số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khoản thời gian thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được mặc định là 0 (không), có nghĩa là giá trị tương lai của khoản vay là 0.Type (optional): Số 0 (không) hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.
*

Minh họa Hàm tài chủ yếu Excel – Hàm PMT


6/ Hàm PV: Hàm tài chính để tính giá trị hiện tại của dòng tiền.

Cú pháp: PV(rate, nper, pmt, , )

Rate: Lãi suất theo kỳ hạn. Ví dụ, nếu bạn có một khoản vay thiết lập xe hơi với lãi suất 10%/năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì lãi suất tháng của bạn là 10%/12, tốt 0,83%. Bạn sẽ nhập lãi suất 10%/12 hoặc 0,83% hoặc 0,0083 vào công thức.Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim. Ví dụ, nếu bạn có khoản vay mua xe khá với kỳ hạn bốn năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì khoản vay mượn của bạn có 4*12 (hay 48) kỳ thanh toán. Bạn sẽ nhập nper là 48 vào công thức.Pmt: Khoản thanh toán mang đến mỗi kỳ và không đổi vào suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, tuy nhiên không chứa các khoản phí và thuế khác. Ví dụ, số tiền thanh toán hàng tháng mang lại một khoản vay mua xe kỳ hạn bốn năm trị giá $10.000 với lãi suất 12% là $263,33. Bạn sẽ nhập -263,33 làm pmt vào công thức. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải gửi vào đối số fv.Fv: Giá trị tương lai
Type (optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

7/ Hàm RATE: Hàm tài bao gồm để tính lãi suất trên mỗi kỳ hạn

Cú pháp: RATE(nper, pmt, pv, , , )

Nper: Tổng số kỳ hạn thanh toán vào một niên kim.Pmt: Khoản thanh toán mang đến mỗi kỳ và ko đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, nhưng lại không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải gửi vào đối số fv.Pv: Giá trị hiện tại
Fv (optional): Giá trị tương lai
Type(optional): Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

 

Bách nhớ ngày còn là một sinh viên ngành tài chính, Bách khá thích thú với việc áp dụng Excel nhằm tính giá trị thời gian của tiền, tính lãi của khoản vay, tính lãi thực của khoản vay trả dần dần … lúc đó Bách bị choáng ngợp trước sự kỳ diệu của Excel. Tuy nhiên khi đi học thì cũng chỉ được những thầy cô share một số hàm cơ phiên bản như NPV, PV, FV chứ chưa được học nhiều những hàm khác vì thế khi đi làm việc Bách vẫn buộc phải tự học và tìm hiểu trên Internet, thỉnh thoảng còn quên bí quyết sử dụng. Nay nhàn nhã Bách ngồi tổng hợp và chia sẻ lại với những bạn, Bách hy vọng nội dung bài viết giúp ích phần nào kia cho nhu cầu của những bạn.

Bách thu xếp theo A – Z nhé.

ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method): Tính lãi tích lũy mang đến một đầu tư và chứng khoán trả lãi định kỳ.

ACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis): Tính lãi tích lỹ mang đến một chứng khoán trả lãi theo kỹ hạn.

AMORDEGRC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis): Tính khấu hao trong những tài khỏn kế toán tùy thuộc vào thời hạn sử dụng của tài sản. (Sử dụng trong hệ thống kế toán kiểu dáng Pháp).

AMORLINC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis): Tính khấu hao trong những tài khoản kế toán (Sử dụng trong hệ thống kế toán giao diện Pháp).

COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis): Tính số ngày tính từ lúc đầu kỳ cho tới ngày kết toán.

COUPDAYS (settlement, maturity, frequency, basis): Tính số ngày vào kỳ lãi bao gồm cả ngày kết toán.


*

COUPDAYSCN (settlement, maturity, frequency, basis): Tính số ngày từ ngày kết toán tới ngày tính lãi kế tiếp.

COUPNCD (settlement, maturity, frequency, basis): Trả về một con số thể hiện ngày thanh toán lãi lần trước, trước ngày kế toán.

COUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis): Tính số lần lãi suất phải trả vào khoảng từ thời điểm ngày kết toán mang lại ngày đáo hạn.COUPPCD (settlement, maturity, frequency, basis): Trả về một số lượng thể hiện tại ngày giao dịch lãi lần trước, trước thời gian ngày kết toán.

CUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type): Tính chiến phẩm tích lũy phải trả đối với khoản vay vào khoảng thời gian giữa start_period với end_period.

CUMPRINC (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy yêu cầu trả đối với khoản vay vào khoảng thời hạn giữa start_period với end_period.

DB (cost, salvage, life, period, month): Tính khấu hao mang đến một gia tài sử dụng phương thức số dư sút dần theo một mức tất cả định vào một khoảng thời gian xác định.

DDB (cost, salvage, life, period, factor): Tính khấu hao cho một gia tài sử dụng cách thức số dư bớt dần kép, hay sút dần theo một phần trăm nào đó, trong một khoảng thời gian xác định.


DISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis): Tính tỷ lệ chiết khấu của một bệnh khoán.

DOLLARDE (fractional_dollar, fraction): Chuyển thay đổi giá dollar sống dạng phân số sang giá bán dollar sống dạng thập phân.

DOLLARFR (decimal_dollar, fraction): Chuyển thay đổi giá dollar ngơi nghỉ dạng thập phân số sang giá chỉ dollar nghỉ ngơi dạng phân số.

EFFECT (nominal_rate, npery): Tính lãi suất thực tế hàng năm, biết trước lãi suất danh nghĩa thường niên và toàn bô kỳ giao dịch lãi kép mỗi năm.

FV (rate, nper, pmt, pv, type): Tính giá trị kỳ hạn (tương lai) của khoản đầu tư dựa vào việc đưa ra trả cố định và thắt chặt theo kỳ và lãi suất vay cố định.

Xem thêm: Các Phần Mềm Hỗ Trợ Quản Lý Công Việc Phổ Biến Nhất Năm 2023

FVSCHEDULE (principal, schedule): Tính cực hiếm kỳ hạn của một vốn ban sơ sau khi áp dụng một chuỗi những lãi suất kép (tính quý giá kỳ hạn mang đến một đầu tư có lãi suất thay đổi).

INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis): Tính lãi suất cho một hội chứng khoán chi tiêu toàn bộ.

IPMT (rate, per, nper, pv, fv, type): Trả về khoản giao dịch lãi đến một đầu tư dựa trên vấn đề chi trả cố định và thắt chặt theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi.

IRR (values, guess): Tính lợi suất nội hàm cho 1 chuỗi những lưu động tiền khía cạnh được mô tả bởi những trị số.

ISPMT (rate, per, nper, pv): Tính số tiền lãi đang trả tại một kỳ nào đó đối với một khoản vay có lãi vay không đổi, sau khi trừ số tiền gốc phải trả mang lại kỳ đó.

MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis): Tính thời hạn Macayley sửa thay đổi cho đầu tư và chứng khoán dựa bên trên đồng mệnh giá $100.

MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate): Tính tỷ suất doanh lợi nội trên trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ.

NOMINAL (effect_rate, npery): Tính lãi suất danh nghĩa mặt hàng năm, biết trước lãi suất thực tiễn và những kỳ tính lãi kép từng năm.

NPER (rate, pmt, pv, fv, type): Tính số kỳ hạn để trả khoản vay trong đầu tư dựa bên trên từng chu kỳ, số tiền trả với tỷ suất chiến phẩm cố định.
ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis): Tính cực hiếm trên từng đồng mệnh giá bán $100 của chứng khoán có kỳ thứ nhất lẽ (ngắn hạn hay nhiều năm hạn).

ODDFYIELD (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis): Trả về lợi nhuận của một đầu tư và chứng khoán có kỳ tính lãi trước tiên là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn).

ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis): Tính cực hiếm trên từng đồng mệnh giá bán $100 của đầu tư và chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn).

ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis): Tính roi của kinh doanh thị trường chứng khoán có kỳ ở đầu cuối là lẻ (ngắn hạn hay lâu năm hạn).

PMT (rate, nper, pv, fv, type): Tính tiền phải trả so với khoản vay có lãi suất vay không đổi và bỏ ra trả hầu hết đặn

PPMT (rate, per, nper, pv, fv, type): Tính khoản vốn giao dịch thanh toán trong một kỳ hạn đang cho đối với một khoản đầu tư, trong những số đó việc chi trả được thực hiện đều đặn theo định kỳ với một lãi vay không đổi.

PRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis): Tính giá chỉ trị kinh doanh thị trường chứng khoán trên đồng mệnh giá $100, thanh toán lợi tức theo chu kỳ.

PRICEDISC (settlement, maturity, discount, redemption, basis): Tính giá trị trên đồng mệnh giá chỉ $100 của một chứng khoán đã tách khấu.

PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis): Tính quý hiếm trên đồng mệnh giá chỉ $100 của một thị trường chứng khoán phải thanh toán giao dịch lãi vào trong ngày đáo hạn.

PV (rate, nper, pmt, fv, type): Tính giá trị bây giờ của một khoản đầu tư.

RATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess): Tính lãi suất mỗi kỳ vào một niên kim.

Đừng vứt lỡ: Tài liệu học excel 2016

REVEICED (settlement, maturity, investment, discount, basis): Tính số tiền nhận ra vào kỳ hạn thanh toán giao dịch cho một chứng khoán chi tiêu toàn bộ.

SLN (cost, salvage, life): Tính túi tiền khấu hao (theo phương thức đường thẳng) của một gia tài trong một kỳ.

SYD (cost, salvage, life, per): Tính khấu hao theo giá chỉ trị sót lại của gia sản trong thời hạn xác định.

TBILLEQ (settlement, maturity, discount): Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu mang lại trái phiếu kho bạc.

TBILLPRICE (settlement, maturity, discount): Tính quý hiếm đồng mệnh giá $100 cho trái phiếu kho bạc.
TBILLYIELD (settlement, maturity, pr): Tính lợi nhuận mang đến trái phiếu kho bạc.

XIRR (values, dates, guess): Tính lợi suất nội hàm cho 1 loạt lưu hễ tiền phương diện không định kỳ.

XNPV (rate, values, dates): Tính tỷ giá ròng cho một dãy lưu rượu cồn tiền mặt không định kỳ.

YIELD (settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis): Tính lợi nhuận đối với chứng khoán trả lãi theo định kỳ.

YIELDDISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis): Tính lợi nhuận thường niên cho chứng khoán đã phân tách khấu.

YIELDMAT (settlement, maturity, issue, rate, pr, basis): Tính lợi nhuận thường niên của kinh doanh chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn.

Trên đó là các hàm tài chủ yếu Bách tổng hợp lại để chúng ta được biết. Hy vọng những hàm này giúp chúng ta giải quyết các dữ liệu bên trên Excel cấp tốc hơn, kết quả cao hơn.

Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể học những hàm, mức sử dụng cùng các ứng dụng khác trên Excel nhưng không phải tới các lớp học hay cố định và thắt chặt thời gian, mà học được tại nhà và học tập vào thời gian bạn rảnh. Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này chúng ta đều rất có thể học được vào khóa học EX101 – Excel trường đoản cú cơ phiên bản tới chăm gia của học tập Excel Online. Đây là khóa học giúp đỡ bạn hệ thống kỹ năng Excel một giải pháp đầy đủ, chi tiết. Hơn nữa không còn có giới hạn về thời gian học tập nên bạn cũng có thể thoải mái học bất cứ lúc nào, tiện lợi tra cứu giúp lại kỹ năng và kiến thức khi cần. Hiện thời hệ thống đang sẵn có ưu đãi khôn cùng lớn cho bạn khi đk tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: Hoc
Excel.Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *